0339.337.337

Monthly Archives: Tháng Mười 2022

Nhận định thị trường hàng hóa tuần 31.10.2022 đến 4.11.2022

Bản tin nhận định thị trường hàng hóa tuần 31.10.2022 đến 4.11.2022 của team D.Commodity thuộc Công ty CP Giao dịch hàng hóa Gia Cát Lợi. Bản tin nhận định và đưa ra chiến lược giao dịch cho các hàng hóa đang được tổ chức giao dịch tại Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam. […]

Nhận định thị trường hàng hóa tuần 10.10 đến 15.10.2022

Nhận định thị trường hàng hóa tuần 10.10 đến 15.10.2022 các sản phẩm đang giao dịch tại Sở giao dịch hàng hóa Việt nam MXV. Trước tiên bạn hãy đọc tuyên bố: “Cảnh báo rủi ro: Hàng hóa phái sinh là các sản phẩm tài chính có đòn bẩy, có lợi nhuận cao nhưng cũng […]

Nhận định thị trường hàng hóa tuần 3.10 đến 8.10.2022

Nhận định thị trường hàng hóa tuần 3.10 đến 8.10.2022 các hàng hóa đang giao dịch tại Sở giao dịch hàng hóa Việt nam MXV. Bản tin thực thực hiện bởi đội ngũ phân tích thuộc Công ty CP Giao dịch hàng hóa Gia Cát Lợi. Phân tích các chỉ số quan trọng trong thị […]

Contact Me on Zalo