0339.337.337

Bảng tin hàng hóa – 06/05/2020

  1. Bản tin hàng hóa – Dầu đậu tương
Biểu đồ Chart D1 Đậu tương

Đậu tương biểu đồ Cash trong phiên ngày 05/05 hình thành 1 cây nến tăng thân nhỏ. Giá mở phiên 826.7 sau đó giảm về 822.8 rồi tăng đóng cửa tại 828. Đây là cây nến có lực yếu nằm trong cây nến giảm mạnh trước nên xu hướng giảm vẫn đang chiếm ưu thế.
Dự báo:

• D1 Xu hướng giá giảm.
• H4 xu hướng giá giảm lại.
• H1 xu hướng giá giảm vào trạng thái quá bán nên có nhịp tăng hồi rồi giảm tiếp.

Kháng cự : 830; 835
Hỗ trợ : 821; 818

2. Bản tin hàng hóa – Khô đậu tương

Biểu đồ Chart D1 khô đậu tương

Khô đậu tương biểu đồ cash trong phiên giao dịch ngày 05/05 hình thành 1 cây nến tăng nhẹ. Giá mở phiên tại 282.5 sau đó giảm đóng cửa tại 283.6. Giá hiện tại đang đi sideway trong biên độ 279-290
Dự báo:

• D1 xu hướng giảm, giá hiện tại đang ở trạng thái quá bán nên có những ngày tăng hồi.
• H4 xu hướng giảm trở lại
• H1 xu hướng giảm, giá đang có dấu hiệu hồi, nếu ko vượt qua trend giảm h1 thì giá vẫn trong xu hướng giảm.

Kháng cự: 290; 292
Hỗ trợ : 282; 279.8 ; 273

3. Bản tin hàng hóa – Dầu đậu tương

Biểu đồ Chart D1 Dầu đậu tương

Dầu đậu tương biểu đồ Cash trong phiên 05/05 hình thành 1 cây nến búa ngược. Giá mở phiên tại giá 25.78 sau đó tăng lên 26.19 rồi giảm đóng cửa tại 25.87. Giá đầu phiên có lực tăng tốt tuy nhiên cuối phiên giá đảo chiều giảm.
Dự báo:

• D1 Xu hướng giá giảm. vùng giá hiện tại đang ở trạng thái quá bán nên có những ngày tăng hồi.
• H4 Xu hướng tăng đang yếu dần có thể đảo chiều sang giảm.
• H1 xu hướng giá giảm trở lại

Kháng cự : 26.2 ; 26.4
Hỗ trợ : 25.45 ; 24.7 ; 24.4

4. Bản tin hàng hóa – Ngô

Biểu đồ Chart D1 Ngô

Giá ngô biểu đồ cash trong phiên giao dịch 05/05 hình thành 1 cây nến tăng. Giá mở cửa 308.4 sau đó tăng đóng cửa tại 310.7. Giá đã có lực mua trở lại vào cuối phiên và cần thêm thời gian tích lũy để có thể tăng trở lại.
Dự báo:

• D1 xu hướng giảm và giá đi vào trạng thái quá bán nên có những phiên tăng hồi.
• H4 xu hướng tăng trở lại
• H1 xu hướng tăng trong đó có những nhịp giảm nhẹ rồi tăng tiếp.

Kháng cự : 314; 323
Hỗ trợ : 305; 301

5. Bản tin hàng hóa – Lúa mỳ

Biểu đồ Chart D1 Lúa mì

Giá lúa mỳ biểu đồ Cash trong phiên giao dịch 05/05 hình thành 1 cây nến tăng. Giá mở cửa gapdown tại 517.3 sau đó giảm về 511.5 rồi tăng lại đóng cửa tại 518.8. Đây là cây nến nằm trong cây nến trước đó thể hiện sự chưa rõ ràng về mặt xu hướng.
Dự báo:

• D1 xu hướng giảm yếu dần trong đó có những ngày tăng hồi.
• H4 xu hướng giảm vào trạng thái quá bán nên đang có nhịp tăng hồi, nếu giá chưa phá vỡ trend giảm h4 thì còn giảm tiếp.
• H1 xu hướng tăng yếu dần có thể giảm trở lại.

Kháng cự : 520, 530
Hỗ trợ : 505; 490

6. Bản tin hàng hóa – Đường

Biểu đồ Chart D1 Đường

Giá Đường biểu đồ Cash trong phiên 05/05 giá hình thành 1 cây nến tăng. Giá mở cửa tại 10.42 sau đó tăng đóng cửa tại 10.65. Giá hiện tại đã phá vỡ trend giảm dài hạn và đang hình thành xu hướng mới.
Dự báo:

• D1 xu hướng đảo chiều sang tăng.
• H4 xu hướng giá tăng trong đó có nhưng nhịp giảm điều chỉnh rồi tăng tiếp.
• H1 xu hướng tăng.

Kháng cự : 10.97 ; 11.65
Hỗ trợ : 10.30 ; 10.03

7. Bản tin hàng hóa – Cafe Arabica

Giá Cafe Arabica biểu đồ Cash trong phiên 05/05 hình thành 1 cây nến tăng mạnh. Giá mở cửa tại 105.3 rồi tăng đóng cửa tại 108.4. Giá đang được trend tăng hỗ trợ tốt và tăng mạnh trở lại hướng đến vùng trendline giảm.
Dự báo:

• D1 xu hướng giảm trong đó có những ngày tăng hồi rồi giảm tiếp.
• H4 xu hướng giảm, giá đang có nhịp hồi để giảm tiếp.
• H1 xu hướng tăng phục hồi vào vùng quá mua, nến giá có thể giảm lại khi gặp trend giảm kháng cự.

Kháng cự: 109.5; 113
Hỗ trợ : 102 ; 99

2 thoughts on “Bảng tin hàng hóa – 06/05/2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo