Nhận định thị trường hàng hóa tuần 15/5 đến 20/5/2022

Lúa mỳ

Đây là bản tin nhận định thị trường hàng hóa tuần 15/5 đến 20/5/2022 của team GCL TH. Mời xem lại bản tin nhận định thị trường hàng hóa tuần 9.5 đến 14.5.2022. Các mặt hàng phân tích tuần này là các sản phẩm hay giao dịch thuộc các nhóm nông sản, nguyên liệu công […]

Nhận định thị trường hàng hóa tuần 9.5 đến 14.5.2022

Bản tin nhận định thị trường hàng hóa tuần 9.5 đến 14.5.2022 của team GCL TH. Các mặt hàng phân tích là các sản phẩm hay giao dịch thuộc các nhóm nông sản, nguyên liệu công nghiệp, năng lượng, Kim loại. Nhà đầu tư lưu ý khuyến nghị mang tính tham khảo, luôn cẩn trọng […]

Nhận định thị trường hàng hóa tuần 25.4 đến 30.4.2022

Nhận định thị trường hàng hóa tuần 25.4 đến 30.3.2022

Đây là bản tin nhận định thị trường hàng hóa tuần từ 25.4 đến 30.4 của team GCL TH thuộc công ty CP giao dịch hàng hóa Gia Cát Lợi. Các hàng hóa phân tích là sản phẩm đang giao dịch tại Sở giao dịch hàng hóa Việt nam MXV bao gồm các nhóm hàng […]

Nhận định thị trường hàng hóa tuần 28/02 đến 4/3/2022

Đồ thị dầu thô khung D1

Đây là bản tin nhận định thị trường hàng hóa tuần 28/02 của Team GCL TH. Các hàng hóa được phân tích là nhóm hàng hóa đang giao dịch tại Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam. Cùng xem lại nhận định tuần trước và kết quả giao dịch tuần theo thống kế của trong […]

Nhận định thị trường hàng hóa tuần 21/2 đến 25.2.2022

Nhận định thị trường hàng hóa tuần 21/2 đến 25.2.2022

Đây là bản tin nhận định thị trường thường lệ hàng tuần của team GCL TH thuộc Công ty CP giao dịch hàng hóa Gia Cát Lợi, trong bản tin này chúng tôi sẽ nhận định thị trường hàng hóa tuần 21/2 đến 25.2.2022. Các hàng hóa phân tích hôm nay là các sản phẩm […]

Nhận định thị trường hàng hóa tuần 14.2 đến 18.2.2022

Nhận định về thị trường Lúa mỳ – ZWAH22

Nhận định thị trường hàng hóa tuần 14.2 đến 18.2.2022

Nhận định thị trường hàng hóa tuần 07/02/2022 đến 11/02/2022

Bản tin nhận định đầu tiên của Xuân Nhâm Dần của team GCL TH, trong bản tin này chúng tôi sẽ dành thời gian phân tích các nhóm hàng hóa quan trong trọng đang giao dịch tại Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam MXV. Nhận định thị trường hàng hóa tuần 07/02/2022 đến 11/02/2022 […]

Nhận định thị trường hàng hóa tuần 29/11 đến 3/12/2021

Đồ thị Arabica khung D1

Bản tin nhận Nhận định thị trường hàng hóa tuần 29/11 đến 3/12/2021 các mặt hàng đang giao dịch tại Sở giao dịch hàng hóa Việt nam. Bản tin được thực hiện bởi team GCL TH – Công ty cp giao dịch hàng hóa Gia Cát Lợi. Lưu ý các nhận định mang tính tham […]

Nhận định thị trường hàng hóa tuần 22.11 đến 27.11.2021

Nhận định thị trường hàng hóa tuần từ 15.11 đến 20.11.2021

Bản tin nhận định thị trường hàng hóa của team GCL TH, đây là các nhận định thị trường hàng hóa tuần 22.11 đến 27.11.2021 các hàng hóa đang giao dịch tại Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam MXV. Lưu ý các nhận định mang tính tham khảo, nhà đầu tư thận trọng cho […]

Nhận định thị trường hàng hóa tuần từ 15.11 đến 20.11.2021

Nhận định thị trường hàng hóa tuần từ 15.11 đến 20.11.2021

Đây là bản tin nhận định thị trường hàng hóa tuần từ 15.11 đến 20.11.2021 của đội ngũ GCL TH. Các hàng hóa được phân tích hôm nay là các sản phẩm được giao dịch tại Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam. Nhà đầu tư lưu ý nhận định mang tính tham khảo, luôn […]

Contact Me on Zalo
0339.337.337