Thông tin về dự đoán cua REUTERS về báo cáo cung cầu thế giới WASDE phát hành ngày 10.6.2021.

Tồn kho cuối vụ Mỹ 2020/2021

Đvt: Triệu giạDự đoán trung bìnhKhoảng dự đoánBáo cáo tháng 5Tồn kho 2019/2020
ĐẬU TƯƠNG122110-150120525
NGÔ12071132-125712571919
LÚA MỲ869832-9018721028