Phí Giao Dịch hàng hóa phái sinh

Quy định của Sở giao dịch hàng hóa Việt nam về phí giao dịch các sản phẩm hàng hóa phái sinh tại sở giao dịch hàng hóa Việt nam.

Các Khoản Phí Và Thuế Sẽ Được Tính Trên Một Chiều Giao Dịch Mua Hoặc Bán
  • Không phí qua đêm
  • Không bị tính lãi vay
Sản phẩm Nhóm hàng hóa Tổng phí / Lot Tiền tệ
Ngô Nông sản 350.000 VND
Ngô Mini Nông sản 300.000 VND
Đậu tương Nông sản 350.000 VND
Đậu tương mini Nông sản 300.000 VND
Dầu đậu tương Nông sản 350.000 VND
Khô đậu tương Nông sản 350.000 VND
Lúa mỳ Nông sản 350.000 VND
Lúa mỳ mini Nông sản 300.000 VND
Cà phê Robusta Nguyên liệu Công nghiệp 350.000 VND
Cà phê Arabica Nguyên liệu Công nghiệp 350.000 VND
Cao su RSS3 Nguyên liệu Công nghiệp 350.000 VND
Bông Nguyên liệu Công nghiệp 350.000 VND
Cacao Nguyên liệu Công nghiệp 350.000 VND
Cao su TSR20 Nguyên liệu Công nghiệp 350.000 VND
Đường Nguyên liệu Công nghiệp 350.000 VND
Bạch kim Kim loại 350.000 VND
Bạc Kim loại 350.000 VND
Đồng Kim loại 350.000 VND
Quặng sắt Kim loại 350.000 VND