Bài 2.2. Thông số cơ bản cho giao dịch đậu tương tương lai(ZSE).

Thông số cơ bản cho giao dịch đậu tương tương lai

Thông số cơ bản cho giao dịch đậu tương tương lai

Bài 2.1. Thông số cơ bản cho giao dịch dầu đậu tương (ZLE).

Thông số cơ bản cho giao dịch dầu đậu tương (ZLE).

Giao dịch dầu đậu tương mã hợp đồng (ZLE) là sự lựa chọn của nhiều nhà đầu tư, ngoài việc lựa chọn phân tích kỹ thuật dầu đậu tương, NĐT cũng cần quan tâm đến các yếu tố cơ bản và các yếu tố tác động đến sản phẩm này. Các thông số cơ bản […]

Các báo cáo quan trọng của nông sản.

Một số các báo cáo quan trọng nông sản nhà đầu tư cần nắm để có được các giao dịch thuận lợi. Các báo cáo quan trọng của nông sản cần quan sát: Báo cáo giao hàng (tối thứ 2 hàng tuần 11h) https://www.ams.usda.gov/mnreports/wa_gr101.txt 2. Báo cáo tiến độ gieo trồng (đêm thứ 2 hàng […]

Contact Me on Zalo
0339.337.337