Nhận định thị trường hàng hóa tuần 25.4 đến 30.4.2022

Nhận định thị trường hàng hóa tuần 25.4 đến 30.3.2022

Đây là bản tin nhận định thị trường hàng hóa tuần từ 25.4 đến 30.4 của team GCL TH thuộc công ty CP giao dịch hàng hóa Gia Cát Lợi. Các hàng hóa phân tích là sản phẩm đang giao dịch tại Sở giao dịch hàng hóa Việt nam MXV bao gồm các nhóm hàng […]

Nhận định thị trường nguyên liệu công nghiệp phiên 04.03.2021

Phân tích đường tháng

Một số nhận định về thị trường nguyên liệu công nghiệp phiên phiên giao dịch ngày 04.03.2021 của đội ngũ giaodichhanghoa.net. Phân tích mã đường Đường vẫn đang nằm trong xu hướng giảm sau chuỗi tăng ấn tượng ở tháng 01, giá đang nằm ở vùng 16.xx, dự tính đường sẽ về vùng hỗ trợ […]

Contact Me on Zalo
0339.337.337