KÝ QUỸ GIAO DỊCH

MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA

TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM

STTTên hàng hóaMã giao dchNhóm hàng hóaS giao dch nước ngoài liên thôngMc ký qu ban đu
/ H
đng
1NgôZCENông sảnCBOT935USD
2Ngô miniXCNông sảnCBOT187USD
3Đậu tươngZSENông sảnCBOT1,650USD
4Đậu tương miniXBNông sảnCBOT330USD
5Dầu đậu tươngZLENông sảnCBOT770USD
6Khô đậu tươngZMENông sảnCBOT1,100USD
7Lúa mỳZWANông sảnCBOT1,375USD
8Lúa mỳ miniXWNông sảnCBOT275USD
9Cà phê RobustaLRCNguyên liệu Công nghiệpICE EU858VND
10Cà phê ArabicaKCENguyên liệu Công nghiệpICE US4,455USD
11CacaoCCENguyên liệu Công nghiệpICE US2,090USD
12ĐườngSBENguyên liệu Công nghiệpICE US1,047USD
13Bông sợiCTENguyên liệu Công nghiệpICE US2,915USD
14Cao su RSS3TRUNguyên liệu Công nghiệpTOCOM/OSE43,000JPY
15Cao su TSR20ZFTNguyên liệu Công nghiệpSGX605USD
16Bạch kimPLEKim loạiNYMEX4,400USD
17BạcSIEKim loạiCOMEX11,000USD
18ĐồngCPEKim loạiCOMEX3,190USD
19Quặng sắtFEFKim loạiSGX1,210USD
20Dầu thô BrentQONăng lượngICE EU7,414USD
21Dầu thô WTICLENăng lượngNYMEX6,820USD
22Khí tự nhiênNGENăng lượngNYMEX2,530USD
23Dầu ít lưu huỳnhQPNăng lượngICE EU3,674USD
24Xăng pha chế RBOBRBENăng lượngNYMEX7,865USD
25Dầu WTI miniNQMNăng lượngNYMEX3,410USD

(Ban hành kèm theo Quyết đnh s 310/QĐ/MXV ngày 04 tháng 08 năm 2020)

Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa áp dụng từ ngày 05/08/2020

Xem chi tiết tại:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0339.337.337