Dự đoán trước báo cáo WASDE ra ngày 10.6 của Routers.

Thông tin về dự đoán cua REUTERS về báo cáo cung cầu thế giới WASDE phát hành ngày 10.6.2021. Tồn kho cuối vụ Mỹ 2020/2021 Đvt: Triệu giạ Dự đoán trung bình Khoảng dự đoán Báo cáo tháng 5 Tồn kho 2019/2020 ĐẬU TƯƠNG 122 110-150 120 525 NGÔ 1207 1132-1257 1257 1919 LÚA MỲ […]

Contact Me on Zalo
0339.337.337