Theo dõi báo cáo cung cầu thế giới

Các kỳ báo cáo cung cầu thế giới luôn tạo ra sự biến động giá hàng hóa nông sản mạnh mẽ, theo dõi WASDE giúp bạn có được cái nhìn toàn cảnh về thị trường và giao dịch hiệu quả hơn.

Báo cáo cung cầu thế giới WASDE là gì?

Báo cáo được phát hành hàng tháng này cung cấp các dự báo hiện tại của Bộ Nông Nghiệp Mỹ (USDA) về cán cân cung ứng-sử dụng của thế giới và Mỹ đối với các loại ngũ cốc chính, đậu tương, lúa mỳ, ngô và nông sản, bông vải; và việc cung cấp và sử dụng đường và các sản phẩm chăn nuôi của Mỹ.

USDA công bố báo cáo WASDE trong khoảng thời gian từ ngày 10 đến ngày 12 hằng tháng. Hầu hết khi dữ liệu được phát hành, giá hàng hóa luôn biến động mạnh.

[ux_product_categories style=”overlay” type=”grid” grid=”8″ grid_height=”300px” depth=”1″ depth_hover=”4″ number=”7″ text_pos=”middle” text_size=”large”]

tin tức wasde