giao dịch hàng hóa nông sản

Các hàng hóa được niêm yết tại Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam và liên thông với Sàn CBOT – Hoa Kỳ.


đậu tương mini

ĐẬU TƯƠNG MINI

Đậu tương CBOT, Mã: XB


lúa mỳ

LÚA MỲ

Lúa mì Chicago, Mã: ZWA


đậu tương

ĐẬU TƯƠNG

Đậu tương CBOT, Mã: ZSE


Ngô

NGÔ

Ngô CBOT , Mã: ZCE


lúa mỳ MINI

LÚA MỲ MINI

Lúa mì ChicagoT, Mã: XW


dầu đậu tương

DẦU ĐẬU TƯƠNG

Dầu đậu tương CBOT , Mã: ZLE

Ngô Mini

NGÔ MINI

Ngô CBOT , Mã: XC


khô đậu tương

KHÔ ĐẬU TƯƠNG

Khô đậu tương CBOT , Mã: ZME

Bản tin giao dịch Nông sản


THAM GIA GIAO DỊCH HÀNG HÓA NÔNG SẢN

Lựa chọn nhà môi giới số 1 ” Công ty CP Giao Dịch Gia Cát Lợi ” thành viên kinh doanh của sở giao dịch hàng hóa Việt nam để mở tài khoản đầu tư, giao dịch.