VUI LÒNG NHẬP ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN ĐỂ MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH

Hình chụp CMND mặt trước:
Hình chụp CMND mặt sau:

Quý khách có thể tải file mẫu hợp đồng mở tài khoản sau:

Hợp đồng mở tài khoản cá nhân 4 file:

Lưu ý: Đối với File 4 Quý khách đăng ký tên chủ tài khoản và số tài khoản phải là chính chủ của tài khoản giao dịch hàng hoá và “KÝ NHÁY” Hợp đồng mở tài khoản doanh nghiệp 4 file:

Lưu ý: Đối với File 4 Quý khách đăng ký tên chủ tài khoản và số tài khoản phải là chính chủ của tài khoản giao dịch hàng hoá và “KÝ NHÁY”