các mặt hàng kim loại đang giao dịch tại MXV

khám phá cơ hội giao dịch hàng hóa thay thế vàng như Bạc, Bạch kim và các kim loại cho công nghiệp như Đồng, Quặng sắt..

BẠC

Bạc COMEX, Mã: SIE

BẠCH KIM

Bạch kim NYMEX, Mã: PLE

QUẠNG SẮT

Quặng sắt 62% Fe – SGX, Mã: FEF

ĐỒNG

Đồng COMEX, Mã: CPE

bản tin kim loại

Các thông tin cập nhật về hàng hóa kim loại, các phân tích thị trường, nhận định giá… .

Our blog

bạn đang muốn giao dịch kim loại

Đăng ký tài khoản giao dịch ngay tại đây để bắt đầu giao dịch hàng hóa kim loại quý và các kim loại cho công nghiệp.