Các sản phẩm năng lượng đang giao dịch

DẦU WTI

Dầu thô WTI, Mã: CLE

KHÍ TỰ NHIÊN

Khí tự nhiên, Mã: NGE

DẦU BRENT

Dầu thô Brent, Mã: CO

DẦU ÍT LƯU HUỲNH

Dầu ít lưu huỳnh, Mã: QP

XĂNG PHA CHẾ

Xăng pha chế RBOB, Mã:
RBE

DẦU WTI MINI

Dầu WTI mini, Mã:
NQM

sàn giao dịch dầu thô thế giới

Giao dịch dầu thô với toàn thế giới thông qua Sở giao dịch hàng hóa Việt nam và Nhà môi giới công ty CP Giao dịch hàng hóa Gia Cát Lợi.

KHÁM PHÁ ngay

bản tin năng lượng

Cung cấp thông tin đa chiều về các sản phẩm năng lượng đang giao dịch tại MXV, các bản tin nhận định thị trường, phân tích, bình luận…

Our blog

Bạn đã sẵn sàng giao dịch năng lượng

Đăng ký để mở tài khoản hoàn toàn online với MXV thông qua nhà môi giới công ty Gia Cát Lợi.