Công ty hoạt động trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh hàng hóa bao gồm:

  • Môi giới phái sinh hàng hóa
  • Thị trường quyền chọn
  • Tư vấn Tài chính & Tư vấn đầu tư hàng hóa
  • Tự doanh
  • Bảo hiểm rủi ro hàng hóa, giao nhận hàng hóa vật chất

Niềm tự hào của Gia Cát Lợi là sứ mệnh, tầm nhìn và Giá trị cốt lõi mà chúng tôi đã tôn tạo, giữ gìn và phát triển.

Bạn có thể tải file giới thiệu chi tiết vê Gia Cát Lợi & Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam: TẠI ĐÂY

TẦM NHÌN

Công ty cổ phần giao dịch hàng hóa Gia Cát Lợi là một trong những công ty giao dịch và tư vấn phái sinh hàng hóa hàng đầu Việt Nam.

SỨ MỆNH

Tập thể công ty Gia Cát Lợi không ngừng suy nghĩ và hành động nhằm tạo ra giá trị cao nhất cho Quý Khách hàng, cổ đông và người lao động, đồng thời đóng góp vào sự phát triển của Thị trường phái sinh hàng hóa Việt Nam. Giúp nhà đầu tư có 1 kênh đầu tư tốt mang lại lợi nhuận cao. Giúp Doanh nghiệp bảo hiểm rủi ro khi mua bán hàng hóa. Giúp nông dân cả nước bảo hiểm giá hàng hóa để tập trung phát triển mạnh sản xuất hàng hóa cạnh tranh được với nhiều thị trường hàng hóa trên thế giới.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Coi trọng lợi ích Khách hàng – Uy tín – Chuyên nghiệp – Sáng tạo – Hiệu quả – Phân tích tốt

VĂN BẢN PHÁP LÝ QUAN TRỌNG

Giấy phép

THÀNH LẬP SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM

CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ QUAN TRỌNG

Quy định pháp luật về hoạt động của MXV.

mô hình sở giao dịch hàng hóa việt nam

Mô hìnhhoạt động

SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM

CHỨNG NHẬN THÀNH VIÊN KINH DOANH GIA CÁT LỢI

Chứng nhận

THÀNH VIÊN KINH DOANH CÔNG TY CP GIAO DỊCH HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI

Chứng nhận

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI