Quy cách về mở tài khoản giao dịch và cài đặt phần mềm

Khi mở tài khoản , khách hàng cần cung cấp : Chứng minh thư ( photo hoặc scan) đối với khách hàng cá nhân và đăng ký kinh doanh ( photo hoặc scan ) đối với khách hàng tổ chức, số điện thoại để nhận lệnh, Email để nhận thông tin cần thiết từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) , Công ty cổ phần giao dịch hàng hóa Gia Cát Lợi.

Sau khi khách hàng cung cấp đầy đủ, khách hàng sẽ nhận được mã khách hàng. Tài khoản giao dịch ( tên đăng nhập) gửi về số điện thoại, mail của khách hàng cung cấp. Sau khi nhận được tài khoản giao dịch, khách hàng có thể nộp tiền và bắt đầu giao dịch.

Phần mềm giao dịch sẽ được Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam cung cấp để khách hàng tự cài đặt, nếu khách hàng gặp khó khăn, nhân viên Gia Cát Lợi sẽ giúp khách hàng cài đặt phần mềm trên máy tính, nếu ở xa sẽ thông qua phần mềm teamview.

Quý khách có thể tải file mẫu hợp đồng mở tài khoản sau:

Hợp đồng mở tài khoản cá nhân 4 file:

Lưu ý: Đối với File 4 Quý khách đăng ký tên chủ tài khoản và số tài khoản phải là chính chủ của tài khoản giao dịch hàng hoá và KÝ NHÁY” Hợp đồng mở tài khoản doanh nghiệp 4 file:

Lưu ý: Đối với File 4 Quý khách đăng ký tên chủ tài khoản và số tài khoản phải là chính chủ của tài khoản giao dịch hàng hoá và KÝ NHÁY”