Thông báo lịch Nghỉ Tết Nguyên Đán 2020 của Công Ty CP Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi.

Theo lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2020 được Thủ Tướng Chính Phủ phê duyệt, Công CP Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi (GCL) xin thông báo lịch nghỉ Tết của Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) và Công ty GCL như sau:

  • Nghỉ Tết từ 23/01/2020 đến hết ngày 29/01/2020. GCL khuyến nghị Khách hàng đưa tỉ lệ kí quỹ về ngưỡng an toàn, tránh biến động giá mạnh trong khoảng thời gian trên.
  • Không duyệt lệnh rút tiền trong thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán 2020.
  • Việc nộp tiền vẫn diễn ra bình thường theo quy định của MXV.
    Từ ngày 30/1/2020, các hoat động giao dịch sẽ được diễn ra bình thường.
    Trân trọng thông báo!
Thông báo Nghỉ Tết Nguyên Đán 2020