Lịch kinh tế là lịch của các ngày có sự kiện được lên lịch trước có thể ảnh hưởng đáng kể đến sự chuyển động của giá hoặc sự ảnh hưởng một phần hoặc toàn bộ thị trường.

Bản tin Tiện ích Lịch kinh tế thể hiện đầy đủ các sự kiện kinh tế chính, các thông báo và tin tức sắp tới, cập nhật theo thời gian thực cho nhà đầu tư

Tiện ích lịch kinh tế cho nhà đầu tư
Tiện ích lịch knh tế

Đăng ký tài khoản giao dịch:https://giaodichhanghoa.net/mo-tai-khoan-2/

Tham gia nhóm HHPS Zalo: https://zalo.me/g/ybqdyf026