Thông tin về ký quỹ các giao dịch các hàng hóa đang giao dịch tại Sở giao dịch hàng hóa Việt nam.

Lần cập nhật cuối cùng theo quyết định số 27/QĐ/TGĐ-MXV ngày 26/01/2021.

STTTÊN HÀNG HÓANHÓMSỞ GD LIÊN THÔNGKÝ QUỸLOẠI TIỀNCÁ NHÂNNỘI DUNG
1 NGÔ NÔNG SẢNCBOT 35,666,400 VNĐ
2NGÔ MININÔNG SẢNCBOT 7,133,280  VNĐ
3ĐẬU TƯƠNGNÔNG SẢNCBOT 76,428,000 VNĐ
4ĐẬU TƯƠNG MININÔNG SẢNCBOT 15,285,600 VNĐ
5KHÔ ĐẬU TƯƠNGNÔNG SẢNCBOT 53,499,600 VNĐ
6LÚA MỲNÔNG SẢNCBOT 45,856,800 VNĐ
7DẦU ĐẬU TƯƠNGNÔNG SẢNCBOT 34,392,600 VNĐ
8LÚA MỲ MININÔNG SẢNCBOT 9,171,360 VNĐ
9CÀ PHÊ ROBUSTANGUYÊN LIỆU CNICE EU 19,871,280 VNĐ
10CÀ PHÊ ARABICA NGUYÊN LIỆU CN ICE US 103,177,800 VNĐ
11CACAO NGUYÊN LIỆU CN ICE US 48,404,400 VNĐ
12ĐƯỜNG 11 NGUYÊN LIỆU CN ICE US 25,684,440 VNĐ
13BÔNG NGUYÊN LIỆU CN ICE US 67,511,400 VNĐ
14CAOSU RSS3 NGUYÊN LIỆU CN OSE 24,062,000 VNĐ
15 CAOSU TSR20 NGUYÊN LIỆU CN SGX 17,833,200  VNĐ
16BẠCH KIMKIM LOẠINYMEX 84,070,800  VNĐ
17BẠCKIM LOẠICOMEX 356,664,000  VNĐ
18ĐỒNG KIM LOẠI COMEX 106,999,200 VNĐ
19QUẠNG SẮT KIM LOẠI SGX 43,818,720 VNĐ
20DẦU THÔ BRENTNĂNG LƯỢNGICE EU 106,999,200 VNĐ
21DẦU THÔ WTINĂNG LƯỢNGNYMEX 115,290,480 VNĐ
22KHÍ TỰ NHIÊN NĂNG LƯỢNG NYMEX 80,249,400 VNĐ
23DẦU ÍT LƯU HUỲNH NĂNG LƯỢNG ICE EU 81,546,360 VNĐ
24XĂNG PHA CHẾ RBOD NĂNG LƯỢNG NYMEX 114,642,000 VNĐ
25DẦU WTI MINI NĂNG LƯỢNG NYMEX 57,645,240 VNĐ

Mọi thông tin chi tiết hoặc cần biết thêm xin gọi hoặc gửi tin nhắn Zalo cho hotline.