Thông tin về ký quỹ các giao dịch các hàng hóa đang giao dịch tại Sở giao dịch hàng hóa Việt nam.

Update 28.7.2021

Mọi thông tin chi tiết hoặc cần biết thêm xin gọi hoặc gửi tin nhắn Zalo cho hotline 0339.337.337