Thông số cơ bản cho giao dịch Lúa mỳ tương lai (ZWA)

Giao dịch Lúa mỳ tương lai là lựa chọn của nhiều nhà đầu tư trên sàn giao dịch hàng hóa. Để nhà cung cấp có cái nhìn toàn diện về sản phẩm này, giao dịch hàng hóa có bài viết về các thông số của sản phẩm này

  • Giao dịch tại sàn: CBOT (Chicago – Mỹ)
  • Đơn vị tiền tệ: USD (1 USD ~ 23.5 VN)
  • Đơn vị hợp đồng: bushel (giạ) (1 giạ ~ 20 kg)
  • Độ lớn hợp đồng: 5.000 giạ ~ 100.000kg ~ 100 tấn
  • Bước giá tối thiểu: 0.25 cent/giạ
  • Lời/ lỗ trên 1 bước giá: 12.5 $ = 300.000 vnđ
  • Biên độ dao động hàng ngày:  20 giá tương đương 1 lot có khả năng đem về lợi nhuận 250$
XEM BÀI VIẾT

Section with Image right

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Add Any content here

Latest News

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod .

Our blog

ADd a callout header here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.