lịch sử ra đời và triết lý phương pháp giao dịch ichimoku

Phần đầu này dành cho các bạn mới, các bạn bắt đầu quan tâm hiểu được ichimoku vànguyên lý, triết lý của phương pháp. Cho bạn hiểu tại sao nước nhật lại có nhiều nhà giao dịch thành công đến vậy và tại sao bạn lại có thể thành công khi sử dụng Mây Ichimoku.

tìm hiểu ngay thôi

Đường Tenkan sen và Kijun sen và bộ số ichimoku

Chủ đề này vô cùng hữu ích cho những ai đang tìm hiểu Ichimoku, bạn sẽ thấy tại sao những đường vẽ nên hệ thống ichimoku đều có ý nghĩa và bạn hiểu cách vận dụng tekan, kijun và vận dụng các bộ số khác như 17, 65, 129…. để tạo ra các thước ngắm cho giao dịch như thế nào.

Học ngay phương pháp bá đạo này nhé

ichimoku blog

Tổng hợp và chia sẻ các bài viết chia sẻ kiến thức về công cụ ichimoku và các phương pháp sử dụng .. .

Khám phá ngay

Mở tài khoản giao dịch hàng hóa phái sinh

Nhận định và phân tích ichimoku kết hợp giao dịch hàng hóa phái sinh giúp bạn nâng cao khả năng và kiếm tiền như một nhà buôn thực sự.