Nguyên tắc cơ bản của sóng ELLIOTT.

Các chuyển động của giá thể hiện tâm lý của những người tham gia thị trường, và sóng Elliott chính là công cụ để chúng ta đo lường sóng tâm lý của đám đông.

Elliott có những nguyên tắc cơ bản, chúng ta cần nắm bắt tất cả các vấn đề này để có thể đếm sóng một cách tốt nhất sau này.

Xem bài viết

pha sóng chính và cách nhận biết

Sóng đẩy, đặc biệt là sóng đẩy 1, là con sóng mà mọi trader đều mơ ước nhảy vào. Nó hứa hẹn một tiềm năng lợi nhuận cao nhất, nếu chúng ta kiên định nắm giữ vị thế cho đến hết sóng 5. Nhưng đời không như là mơ, thực lòng mà nói, sóng 1 là con sóng rất khó nhận biết..

XEM BÀI VIẾT

BẢN TIN ELLIOTT

mở tài khoản giao dịch hàng hóa

Thực hành và kiếm lợi nhuận từ thị trường sau khi đã hoàn thành các chương trình của chúng tôi về sóng Elliott.