0339.337.337

Xác nhận các sóng Elliott bằng phân kỳ của RSI

Giao dịch với sóng Elliott là một phương pháp rất tốt, khi nhà đầu tư có cái nhìn dài với cả chu kỳ thị trường.

Có rất nhiều phương pháp để có thể xác nhận các con sóng đẩy trong pha sóng chính hoặc cách để biết đâu là điểm để kết thúc 1 chu kỳ và chuyển sang chu kỳ tiếp theo. Chúng ta có thể dùng phương pháp đếm sóng bằng kênh giá, đếm sóng bằng khối lượng và nhiều phương pháp theo mô hình sóng…

Ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu bạn một phương pháp rất hay được sử dụng, đó là Xác nhận các sóng Elliott bằng phân kỳ của RSI.

Chúng ta biết rằng trong 5 con sóng trong pha sóng đẩy, sóng 3 thường là sóng có động lượng lớn nhất, lớn hơn sóng 5 trong khi sóng 5 lại có mức giá cao nhất và đương nhiên cao hơn sóng 3. Đó thực sự là vấn đề, và vì thế sự phân kỳ này chính là dấu hiệu cho thấy sự thay đổi của thị trường sắp tới.

Xác định phân kỳ giữa giá và RSI để tim khả năng kết thúc của 1 chu kỳ và khởi động một chu kỳ mới.

Phân kỳ trên biểu đồ dầu đậu tương kỳ hạn tháng 09.2021 tạo ra xu hướng mới.

Sóng đẩy 3 xác nhận khi RSI cắt lên phía trên 40 và suốt quá trình này, RSI được giữ vững phía trên mốc 40.

Sóng 3 hình thành tương xứng với giai đoạn RSI vượt lên và nằm trên RSI

Tín hiệu phân kỳ giữa đỉnh sóng 3 và sóng 5 sẽ xác nhận tạm thời kết thúc một đợt sóng đẩy.

Phân kỳ giữa sóng 3 và sóng 5 và RSI và chấm dứt 1 chu kỳ.

Trên đây là Xác nhận các sóng Elliott bằng phân kỳ của RSI, chúng tôi cập nhật chi tiết trong Room  Kênh Zalo: https://zalo.me/g/wznpnm651 | Kênh Telegram: https://t.me/thitruongtuonglai . Nhà đầu tư đăng ký mở tài khoản để được hỗ trợ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo