Giới thiệu về Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV)

Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam

Sở Giao dịch Hàng hóa là gì? Sở Giao dịch Hàng hóa (viết tắt: Mercantile Exchange hoặc Goods Exchange) là một tổ chức có tư cách pháp nhân, cung cấp, duy trì một nơi mua/bán cụ thể và cơ sở vật chất kỹ thuật cần thiết để giao dịch, mua/bán hàng hóa. Sở Giao dịch […]

Contact Me on Zalo
0339.337.337
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.