Giới thiệu về Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV)

Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam

Sở Giao dịch Hàng hóa là gì? Sở Giao dịch Hàng hóa (viết tắt: Mercantile Exchange hoặc Goods Exchange) là một tổ chức có tư cách pháp nhân, cung cấp, duy trì một nơi mua/bán cụ thể và cơ sở vật chất kỹ thuật cần thiết để giao dịch, mua/bán hàng hóa. Sở Giao dịch […]

Nhận định thị trường hàng hóa phiên giao dịch 03.03.2021

Nhận định thị trường hàng hóa phiên giao dịch 03.03.2021

Sau đây là một số nhận định về thị trường hàng hóa các nông sản, nguyên liệu công nghiệp, kim loại, năng lượng đang giao dịch tại Sở giao dịch hàng hóa Việt nam của đội ngũ phân tích Công ty CP Giao Dịch Hàng Hóa Gia Cát Lợi. Phân tích lúa mỳ Lúa mỳ […]

Nhận định thị trường hàng hóa nông sản tháng 03.2021

Nhận định thị trường hàng hóa nông sản tháng 03.2021

Đây là bản tin nhận định thị trường hàng hóa cho tháng 3 và tuần đầu tiên của tháng 3 của đội ngũ phân tích của giaodichhanghoa.net. Có thể thấy hàng hóa tháng 02 cơ bản bao phủ bởi sắc xanh của thị trường với sự dẫn dắt của nhóm năng lượng, tiếp đến là […]

Contact Me on Zalo
0339.337.337
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.