0339.337.337

Tag Archives: giao dịch hàng hóa

nhận đinh hàng hóa phái sinh tuần 12.6

Nhận định thị trường hàng hóa phái sinh tuần 12 đến 16.6.2023 ( Kim loại + Năng lượng)

Bản tin nhận định nhận định thị trường hàng hóa phái sinh tuần 12 đến 16.6.2023 của team D.Commodity thuộc Công ty cổ phần giao dịch hàng hóa Gia Cát Lợi. Sau đây là nhận định về hàng hóa thuộc 4 nhóm Nông sản, Năng lượng, Nguyên liệu công nghiệp và Kim loại đang giao […]

So sánh giao dịch hàng hóa và các thị trường đầu tư

Giao dịch hàng hóa phái sinh tại sở Giao dịch dù mời phái triển gần đây nhưng thực sự đã trở thành kênh đầu tư hấp dẫn cho nhiều người. Với đặc thù giao dịch hàng hóa tại sở giao dịch hàng hóa việt nam lấy hàng hóa cơ sở làm công cụ giá giao […]

Nhận định thị trường Nông sản và Nguyên liệu công nghiệp ngày 26.2.2021

Nhận định thị trường Nông sản và Nguyên liệu công nghiệp ngày 26.2.2021

Nhận định thị trường nông sản và Nguyên liệu công nghiệp ngày 25.02.2021

Nhận định thị trường nông sản và Nguyên liệu công nghiệp ngày 25.02.2021

Nhận định về thị trường Nông sản và Nguyên liệu công nghiệp ngày 24.2.2021

Nhận định về thị trường Nông sản và Nguyên liệu công nghiệp ngày 24.2.2021

Contact Me on Zalo