Công ty cổ phần giao dịch hàng hóa Gia Cát Lợi

Category Archives: Sóng Elliott

Cách sử dụng công cụ Fibonacci đúng cách.

Sử dụng công cụ Fibonacci đúng cách là như thế nào? Dãy số Fibonacci và công cụ Fibonacci? Đây là 1 dãy số vô hạn, được bắt đầu bởi số 0 và số 1, các số tiếp theo luôn bằng tổng của 2 số liền trước cộng lại. Cụ thể dãy số Fibonacci sẽ là : 0,1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610… Ngoại trừ 4 số […]

Pha sóng điều chỉnh trong Elliott

Một vài điều cần nhớ về pha sóng điều chỉnh Pha sóng chính và pha sóng điều chỉnh kết hợp tạo thành một chu kỳ thị trường trong giao dịch. Pha sóng điều chỉnh trong Elliott là giai đoạn giá diễn biến trong một thị trường không rõ xu hướng, xu hướng yếu và đi ngược lại với xu hướng chính. Kết thúc pha sóng điều chỉnh là chu kỳ thị trường mới, một pha […]

Pha sóng chính trong sóng Elliott – correction phase.

Như chúng ta đã học ở bài trước, trong 1 chu kỳ sóng nó gồm có 2 pha là pha sóng chính (impulse phase) và pha điều chỉnh (correction phase). Pha đẩy gồm có 5 sóng đẩy 1-2-3-4-5. Pha điều chỉnh gồm có 3 sóng điều chỉnh A-B-C. Bài thứ 2 này, chúng ta cùng tìm hiểu về pha sóng đẩy (impulse phase) , cách nhận diện và các mô hình của pha sóng này. […]