0339.337.337

Nguyên tắc cơ bản của nguyên lý sóng Elliott.

Nguyên lý sóng Elliot được sử dụng rộng rãi, nó không chỉ tính toán chu kỳ tài chính mà còn áp dụng hiệu quả trong giao dịch ở các thị trường như hàng hóa phái sinh, chứng khoán, cùng khám phá nguyên tắc cơ bản của sóng Elliott…

Một số vấn đề cơ bản của sóng Elliott bạn cần nhớ.

  • Elliott là các nguyên tắc để chúng ta phân loại, đếm, đánh giá, đo lường các bước sóng của giá trên biểu đồ giá. Dựa trên ằng đám đông công chúng có xu hướng lặp đi lặp lại các hành động của họ theo một cách có thể tiên đoán được. Và các hành động của họ thể hiện qua các mẫu hình trên biểu đồ giá cũng được lặp đi lặp lại theo những chu kỳ, giúp chúng ta, những trader phân tích theo sóng Elliott, trong một số trường hợp có thể tiên đoán được hành động tiếp theo của đám đông.
  • Về nguyên tắc chu kỳ của sóng Elliott là điểm cuối cùng của chu kỳ này là điểm khởi đầu của chu kỳ khác, nhưng nó không quay về chỗ cũ, mà nó tiếp diễn đến vô tận, không phải kiểu đồ thị hình sin, và nó có tính “chu kỳ trong chu kỳ”, nghĩa là sóng đi hết một chu kỳ, nhưng chu kỳ đó có thể là một chu kỳ con trong một chu kỳ mẹ, là một phần trong chu kỳ mẹ.
  • Một chu kỳ hoàn chỉnh của nguyên lý sóng Elliott bao gồm sóng đẩy (impulse wave) và một sóng điều chỉnh (correction wave).
Chu kỳ sóng Elliott
Chu kỳ sóng Elliott

Sóng đẩy gồm có 5 sóng 1-2-3-4-5, trong đó sóng 1-3-5 là các sóng đẩy con, hai sóng điều chỉnh con là sóng 2-4.

Sóng điều chỉnh hay sóng hồi là A-B-C, trong đó sóng B là sóng điều chỉnh nằm trong chính sóng điều chỉnh lớn.

Như vậy trong con sóng 1-3-5 lại sẽ gồm một hệ gồm 5 sóng 1-2-3-4-5 nhỏ hơn và trong sóng 2-4 lại gồm có các sóng điều chỉnh cấp độ nhỏ hơn. Đây là quy tắc, trong sóng lại có sóng của Nguyên lý này.

Nguyên tắc đếm sóng Elliott

Có ba quy tắc quan trọng khi bạn đếm sóng, điều này rất quan trọng và bạn bắt buộc phải ghi nhớ.

Quy tắc số 1: Sóng 2 không bao giờ được phép hồi lại quá chân sóng 1

Sóng 2 thường hồi lại trong vùng Fibonacci 0.5 và 0.618 của sóng 1. Tuy nhiên nhiều khi trong một xu hướng mạnh ta vẫn thấy nó chỉ hồi lại ở vùng Fibonacci 0.382. Trong một vài trường hợp ít gặp, ta có thể thấy sóng 2 hồi lại gần hết sóng 1. Nhưng nó không được phép hồi lại quá chân sóng 1. Nếu sóng 2 đi quá chân sóng 1 thì có nghĩa là ta đã đếm sai.

Quy tắc 2: Sóng 3 không bao giờ là sóng ngắn nhất trong 3 sóng 1-3-5 Sóng 3 là sóng có xu thế mạnh nhất trong 3 sóng 1-3-5, do đó nó không bao giờ là sóng ngắn nhất. Điều đó không có nghĩa là nó phải là sóng dài nhất. Rất thường xuyên ta thấy sóng 3 có độ dài bằng sóng 1 hoặc bằng sóng 5. Nếu đếm mà sóng 3 ngắn nhất thì là đếm sai.

Quy tắc 3: Sóng 4 không bao giờ được vi phạm vào vùng sóng 1, ngoại trừ một ngoại lệ, đó là trong sóng tam giác (triangle). Sóng tam giác có các bước sóng chồng lên nhau nên trong sóng tam giác thì sóng 4 sẽ chồng lên bước sóng của sóng 1.

Nguyên tắc đếm sóng cơ bản

Trên đây là các nội dung cơ bản về nguyên lý sóng Elliott bạn cần nắm bắt, các bài viết tiếp theo chúng tôi sẻ đi chi tiết từng chủ đề về các sóng và cách sử dụng.

Chúng tôi cập nhật chi tiết trong Room  Kênh Zalo: https://zalo.me/g/wznpnm651 | Kênh Telegram: https://t.me/thitruongtuonglai . Nhà đầu tư đăng ký mở tài khoản để được hỗ trợ.

One thought on “Nguyên tắc cơ bản của nguyên lý sóng Elliott.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo