Bản tin nhận định thị trường nguyên liệu công nghiệp từ 7.6 đến 12.6.2021 được thực hiện bởi đội ngũ phân tích giaodichhanghoa.net.

Các hàng hóa phân tích đang giao dịch tại sở giao dịch hàng hóa Việt nam, bao gồm: Đường, Ca cao, Cà phê Arabica, cà phê rubusta, Cao su và dầu cọ thô.

Phân tích mã đường thô(SB).