0339.337.337

Pha sóng điều chỉnh trong Elliott

Một vài điều cần nhớ về pha sóng điều chỉnh

Pha sóng chính và pha sóng điều chỉnh kết hợp tạo thành một chu kỳ thị trường trong giao dịch. Pha sóng điều chỉnh trong Elliott là giai đoạn giá diễn biến trong một thị trường không rõ xu hướng, xu hướng yếu và đi ngược lại với xu hướng chính.

Kết thúc pha sóng điều chỉnh là chu kỳ thị trường mới, một pha sóng chính mới của thị trường. Điều này rất quan trọng và là lí do tại sao chúng ta phải đi tìm sự kết thúc của pha sóng điều chỉnh.

Pha sóng điều chỉnh

Cấu trúc của pha sóng điều chỉnh

Pha sóng điều chỉnh thường có mô hình 3 sóng, cá biệt có thể có mô hình 5 sóng ( nhưng không giống pha sóng chính) và mô hình 7 sóng.

Pha sóng điều chỉnh được đánh dấu A-B-C , trong đó:

  • A và C là các pha sóng chính ở cấp độ nhỏ
  • B là pha sóng điều chỉnh ở cấp độ nhỏ.

Các nhóm mô hình sóng điều chỉnh

+ Mô hình đơn giản: bao gồm mô hình sóng Zigzag, mô hình sóng phẳng (Flat wave), Triangle wave.

Mô hình sóng Zigzag gồm 3 sóng A-B-C, trong đó sóng A và C có mô hình 5 sóng 12345 cấp độ nhỏ hơn, sóng C có mô hình 3 sóng a-b-c ở mô hình nhỏ hơn.

Sóng Zigzag

Mô hìng sóng phẳng ( Plat wave ) bao gồm 3 sóng ABC, trong đó sóng A và B có mô hình 3 sóng a-b-c ở cấp độ nhỏ hơn, sóng C có mô hình 5 sóng 12345 ở cấp độ nhỏ hơn.

Mô hình sóng phẳng

Mô hình sóng tam giác có cấu trúc 5 sóng a-b-c-d-e

Mô hình sóng tam giác

+ Mô hình phức tạp:

Hai mô hình sóng

Mô hình Double Three Wave này thì từng con sóng đều có cấu trúc 3 sóng.

Mô hình Triple Three wave có cấu trúc 5 sóng với mỗi sóng có 3 sóng cấp độ nhỏ hơn.

Trên đây là bài giới thiệu về Pha sóng điều chỉnh trong Elliott và các mô hình trong thực tế. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các bài viết về chủ đề sóng Elliott trong các bài viết sắp tới.

Chúng tôi cập nhật chi tiết trong Room  Kênh Zalo: https://zalo.me/g/wznpnm651 | Kênh Telegram: https://t.me/thitruongtuonglai . Nhà đầu tư đăng ký mở tài khoản để được hỗ trợ.

Contact Me on Zalo