Công ty cổ phần giao dịch hàng hóa Gia Cát Lợi

Category Archives: Phương pháp phân tích theo khối lượng

Giới thiệu về phương pháp Wyckoff

Giới thiêu về Về Wyckoff Richard Demille Wyckoff (1873–1934) là một người tiên phong trong việc sử dụng phân tích kỹ thuật trong những năm đầu của thế kỷ 20 để nghiên cứu thị trường chứng khoán. Ông được coi là một trong 5 người khổng lồ về lĩnh vực phân tích kỹ thuật, cùng với Dow, Gann, Elliott, và Merrill. Ở tuổi 15, Ông bắt đầu làm việc cho một công ty môi giới […]