0339.337.337

Cách sử dụng công cụ Fibonacci đúng cách.

Sử dụng công cụ Fibonacci đúng cách là như thế nào?

Dãy số Fibonacci và công cụ Fibonacci?

Đây là 1 dãy số vô hạn, được bắt đầu bởi số 0 và số 1, các số tiếp theo luôn bằng tổng của 2 số liền trước cộng lại. Cụ thể dãy số Fibonacci sẽ là : 0,1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610…

Ngoại trừ 4 số đầu tiên, tỷ số của 1 số bất kỳ với số lớn hơn tiếp theo luôn xấp xỉ bằng.618 ví dụ : 3/5 = 0.6; 5/8 = 0.625; 8/13 = 0.615…

Tỷ số giữa hai số bất kỳ với số nhỏ hơn đều bằng 1.618 hoặc nghịch đảo của nó là 0.1618 ví dụ : 8/5 = 1.6; 13/8 = 1.625; 21/13 = 1.615…

Tỷ số giữa giữa các số xen kẽ cũng luôn xấp xỉ 2.618 hoặc nghịch đảo của nó là 0.382 ví dụ : 3/8 = 0.375; 8/21= 0.38; 55/21 = 2.619

Trong giao dịch tài chính, Fibonacci là tên một chỉ báo kỷ thuật, công cụ hỗ trợ trong các đồ thị để giao dịch. Fibo là công cụ bị động, cần đi theo các công cụ khác như các công cụ xác định xu hướng thị trường, đặc biệt là sóng Elliott.

Sử dụng Fibonacci như thế nào cho đúng.

Có một sự thật mà bạn cần nắm bắt đó là tỷ lệ fibonacci và sóng elliott có quan hệ vô cùng chặt chẽ với nhau, không thể nào mà dùng chỉ một công cụ mà bỏ qua công cụ còn lại. Đặc biệt khi vẽ sóng bạn cần tuân thủ về tỷ lệ fibo giữa các sóng. Cụ thể:

  • Sóng 2 hồi lại ít nhất 23.6% nhưng chủ yếu là tại 3 mức 50% 61.8% và 76.4% so với sóng 1.
Tỷ lệ sóng 2 và sóng 1 với các mức Fibo
  • Sóng 3 ít nhất bằng sóng 1, trừ các mô hình Leading Diagonal (LD), Ending Diagonal (ED) (với 2 dạng sóng này thì sóng 3 ngắn hơn sóng 1). Nếu sóng 3 là sóng mở rộng và dài nhất trong các sóng chủ 1, 3, 5 thì nó sẽ có xu hướng bằng 161.8% đến 261.8% thậm chí 461.8% sóng 1.
Tỷ lệ sóng 3 và sóng 1 theo Fibo
  • Sóng 4 thường hồi lại 38.2% hoặc 50% hoặc 61.8% so với sóng 3 nếu sóng 3 không phải sóng mở rộng. Trong trường hợp sóng 3 mở rộng thì sóng 4 thường chỉ hồi lại 23.6% hoặc 38.2% so với sóng 3.
  • Sóng 5 thường bằng với sóng 1 hoặc đi một khoảng cách 61.8% chiều dài sóng 1. Nó cũng có thể có thể bằng 38.2% hoặc 61.8% chiều dài tổng của cả sóng 1 và sóng 3 cộng lại (từ chân sóng 1 lên đỉnh sóng 3). Nếu sóng 5 là sóng mở rộng thì nó sẽ bằng 161.8% sóng 3 hoặc 161.8% chiều dài tổng của sóng 1 và sóng 3 cộng lại

Cần kết hợp hài hòa 3 yếu tố là Fibo, vùng hợp lưu và sóng Elliott để sử dụng một cách hiệu quả nhất. Sử dụng Fibo đúng cách bằng cách sử dụng các con sóng cùng cấp độ để đo con sóng còn lại.

3 công cụ vẽ Fibonacci quan trọng

  • Fibonacci thoái lui bên trong: Nhiệm vụ hay được sử dụng là đo sóng điều chỉnh từ một con sóng chính trước đó, trong đó các mức quan trọng là 38,2%, 50%, 61.8% và 76.4%
Cách vẽ Fibo thoái lui bên trong
  • Fibonacci thoái lui bên ngoài: Nhiệm vụ là đo sóng chính từ một sóng điều chỉnh trước đó. Các mức quan trọng là 127%, 162%, 2.62%
Cách vẽ Fibo thoái lui bên ngoài
  • Fibonacci mở rộng: Đo con sóng từ hai con sóng liền kề trước đó. Các mức quan trọng bao gồm 0.618, 1, 1.618

Tại các vùng hợp lưu là vùng trùng lặp của các mức fibo quan trọng khai vẽ bằng các cách vẽ Fibonacci khác nhau thì đó là vùng hỗ trợ kháng cự mạnh.

Trên đây là bài viết về Cách sử dụng công cụ Fibonacci đúng cách áp dụng vào vẽ sóng Elliott. Chúng tôi cập nhật chi tiết trong Room  Kênh Zalo: https://zalo.me/g/wznpnm651 | Kênh Telegram: https://t.me/thitruongtuonglai . Nhà đầu tư đăng ký mở tài khoản để được hỗ trợ.

One thought on “Cách sử dụng công cụ Fibonacci đúng cách.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo