0339.337.337

Bảng giá phần mềm giao dịch hàng hóa phái sinh CQG và phí kết nối dữ liệu.

CQG là phần mềm kết nối dữ liệu giao dịch và thực hiện lệnh, với khách hàng sử dụng CQG sẽ một lúc sử dụng trên tất cả các nền tảng bao gồm Máy tính, trình duyệt và điện thoại.

Bảng giá phần mềm giao dịch hàng hóa phái sinh CQG

Contact Me on Zalo