Công ty cổ phần giao dịch hàng hóa Gia Cát Lợi

Category Archives: Cacao

Bài 3.3. Thông số cơ bản về hợp đồng giao dịch cacao tương lai (CCE)

Giao dịch Cacao tương lai tại sở giao dịch hàng hóa Việt nam, bạn cần quan tâm đến chi tiết các thông tin về sản phẩm này. Thông số cơ bản về hợp đồng giao dịch cacao tương lai (CCE) Giao dịch tại sàn: ICE US (New York – Mỹ) Đơn vị tiền tệ: USD (1 USD ~ 23.5 VN) Đơn vị hợp đồng: ton (tấn) Độ lớn hợp đồng: 10 tấn Bước giá tối […]