0339.337.337

Category Archives: Phương pháp giao dịch theo hành động giá RKAY

Giới thiệu về phương pháp giao dịch hành động giá của RKAY.

Một số khái niệm bàn cần nắm bắt trước khi tìm hiểu về giao dịch theo hành đồng giá theo phương pháp của RKAY. Long= buyShort= sellBulls= buyersBears= sellersBullish = nếu thị trường tăng, nó được cho là tăng (xu hướng tăng).Bearish = nếu thị trường giảm, nó được cho là giảm giá.Bearish Candlestick = […]

Contact Me on Zalo