Công ty cổ phần giao dịch hàng hóa Gia Cát Lợi

Category Archives: Quạng Sắt

Bài 4.4. Thông số cơ bản về hợp đồng giao dịch Quạng Sắt tương lai(FEF)

Giao dịch hợp đồng Quạng Sắt tương lai là cách nhiều các doanh nghiệp, thương nhân bảo hiểm giá kim loại này. Một số thông tin nhà đầu tư cần nắm bắt về sản phẩm khi giao dịch. Thông số cơ bản về hợp đồng giao dịch Quạng Sắt Futures Giao dịch tại sàn: SGX (Singapore) Đơn vị tiền tệ: USD (1 USD ~ 23.5 VN) Đơn vị hợp đồng: ton (tấn) Độ lớn hợp […]