0339.337.337

Hàng hóa phái sinh và công cụ phòng ngừa rủi ro.

Giao dịch hàng hóa phái sinh các hợp đồng tương lai tại sở giao dịch hàng hóa Việt nam ngoài việc là một kênh đầu tư hấp dẫn còn có một ý nghĩa kinh tế rất lớn đối với nền kinh tế đó là kênh bảo giá hay kênh phòng ngừa rủi ro (Hedging) cho các nhà sản xuất, nông dân… đối với các sản phẩm của mình.

Phòng ngừa rủi ro ( Hedging ) là gì ?

Thị trường hàng phái phái sinh lâu nay thường được Nhà đầu tư tham gia nhờ sự chênh lệnh giá mua bán để hưởng lợi nhuận, không nhiều nhà đầu tư sử dụng thị trường với vai trò là công cụ phòng ngừa rủi ro hiệu quả và ý nghĩa chính để giao dịch hàng hóa phái sinh được phép hoạt động hợp pháp tại Viêt nam.

Vậy Hedging là gì?

Đây là kỹ thuật để nhà đầu tư bảo vệ danh mục của mình trước rủi ro biến động quá lớn của thị trường, với kỹ thuật này, danh mục đầu tư của bạn sẽ đứng yên trước biến động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo