– Từ 08 – 06 – 2020 chiến lược mua 860 đã khớp; Giá hiện tại 875.62; lợi nhuận 18.197.300 đ ( Chưa tính phí giao dịch )
– Từ 15 – 06 – 2020 chiến lược mua 868 – 872.5 đã khớp; Giá hiện tại 875.62; lợi nhuận 8.877.300 đ và 3.634.800 đ ( Chưa tính phí giao dịch )
Sang tuần là kỳ hạn tháng 7 đáo hạn, vì vậy khuyến nghị của chúng tôi là bán hết các hợp đồng khách hàng đang nắm giữ và chờ cơ hội mua lại hợp đồng kỳ hạn tháng 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Sign up to our newsletter!

Contact Me on Zalo
0339.337.337
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.