0339.337.337

Mục đích hàng hóa phái sinh ra đời để làm gì?

Mang lại 1 kênh đầu tư cho nhà đầu tư, quỹ đầu tư mua bán chênh lệch giá

Giúp người nông dân định trước giá sản phẩm sản xuất với giá hiện tại và thời điểm giao hàng định trước trong tương lai. Chỉ tập trung sản xuất mang lại năng suất cao tránh tình trạng mất mùa được giá và mất giá được mùa.

Giúp doanh nghiệp nhập khẩu và xuất khẩu hàng hóa như cà phê cao su bảo hiểm rủi ro. Ví dụ: doanh nghiệp xuất nhập khẩu ôm 1.000 tấn cafe nếu giá trên thị trường biến động sẽ gây rủi ro cho doanh nghiệp nên các doanh nghiệp phải dùng phái sinh hàng hóa để mua bán đối ứng với lượng hàng hóa mình nắm giữ.

Bài viết liên quan:

1 phiên cà phê biến động mạnh bao nhiêu? Giá ký quỹ bao nhiêu là an toàn?

Cách giao dịch mua bán như thế nào?

Cách nộp rút tiền giao dịch hàng hóa như thế nào?

Contact Me on Zalo