0339.337.337

Ngày đáo hạn phái sinh là gì?

Ngày đáo hạn phái sinh là gì?

Ngày đáo hạn phái sinh có tên tiếng Anh là Expiration date, có thể hiểu là ngày hiệu lực cuối cùng của hợp đồng phái sinh như hợp đồng quyền chọn hay hợp đồng tương lai. Ngày đáo hạn của hợp đồng tương lai chính là ngày hợp đồng của tháng hiện nay được tất toán thành tiền mặt & chuyển thành các tháng tiếp theo để giao dịch.

Trước khi đến ngày đáo hạn phái sinh, người nắm vị thế trong hợp đồng phái sinh có thể lựa chọn đóng vị thế ghi nhận lãi lỗ hoặc thực hiện quyền theo hợp đồng, cũng có thể để nguyên một hợp đồng không giá trị đáo hạn. Trường hợp trader giữ nguyên hợp đồng vô giá trị thời gian đáo hạn rất hiếm khi xảy ra, vì nếu không đóng vị thế, Nhà đầu tư sẽ đối mặt với nguy cơ “lỗ” cao.

Phiên đáo hạn phái sinh

Phiên đáo hạn phái sinh là ngày nào? Điều giúp ích gì khi tham gia vào thị trường đầu tư.

Phiên đáo hạn phái sinh phụ thuộc vào loại công cụ phái sinh khi đang giao dịch. 

Ngày đáo hạn quyền chọn cổ phiếu được niêm yết ở nước Mỹ rơi tại ngày thứ sáu hoặc thứ ba của tháng đáo hạn hợp đồng, nếu thứ sáu là vào dịp lễ thì sẽ có sự thay đổi ngày đáo hạn sẽ rơi vào ngày thứ năm liền trước.

Khi hợp đồng đã quá ngày đáo hạn thì chắc chắn nó sẽ mất đi hiệu lực và ngày diễn ra phiên giao dịch cuối cùng 

Ngày đáo hạn hàng hóa phái sinh

Ngày đáo hạn hàng hóa phái sinh: Là ngày bắt buộc tất toán nhận lãi/lỗ nếu không có nhu cầu giao nhận hàng vật chất. Thông tin về ngày đáo hạn thường được cập nhật trên các sàn hàng hóa mà nhà đầu tư giao dịch. Nhà đầu tư không có nhu cầu giao nhận hàng vật chất phải tiến hành đóng vị thế, tất toán và nhận lãi / lỗ vào tài khoản. Ngược lại sau ngày này, nhà đầu tư vẫn còn vị thế mở sẽ giao nhận hàng hóa theo quy định của hợp đồng

Ngày đáo hạn phái sinh có ảnh hưởng gì đến thị trường?

Tại thị trường Việt Nam, hiện vẫn chưa có đủ điều kiện kho bãi để giao nhận hàng thực và Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam chỉ cho phép các nhà đầu tư giao dịch trên hợp đồng tương lai hàng hóa.
Vì vậy, tất cả các hợp đồng tương lai phải đóng vị thế trước 02 ngày làm việc so với ngày thông báo đầu tiên. Nhà giao dịch có thể đóng lại và mở mới Hợp đồng mặt hàng đó ở kỳ hạn xa hơn. Nếu không MXV sẽ chủ động đóng vị thế cho các Nhà giao dịch vẫn còn giữ vị thế tới ngày thông báo đầu tiên.

Tùy thuộc vào loại hợp đồng phái sinh và quyết định của nhà đầu tư, vào ngày hết hạn có thể dẫn đến các kết quả khác nhau. Nhà giao dịch lưu ý phải luôn hiểu điều gì sẽ xảy ra với vị thế của mình khi đến ngày hết hiệu lực hợp đồng để tránh gặp những rủi ro.

Xem thêm:

Contact Me on Zalo