0339.337.337

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG HÀNG HÓA NGÀY 19/05/2020

Phân tích biểu đồ kỹ thuật ngày 19/05

1. Chỉ số US$Index – Chỉ số sức mạnh đồng Đô la mỹ

Ngày 18/05 vừa qua chỉ số US$Index hình thành 1 cây nến giảm mạnh. Giá mở cửa tại 100.39 xong giảm đóng cửa tại 99.61. Giá đã gặp lực bán rất mạnh ở vùng kháng cự và tạo nên cây nến bao phủ các cây nến trước nên xu hướng đảo chiều sang giảm.
Dự báo:

 • D1 xu hướng chưa rõ ràng có thể đảo chiều sang giảm.
 • H4 xu hướng giảm trở lại.
 • H1 xu hướng giảm trong đó có những nhịp hồi rồi giảm tiếp.

Kháng cự: 100.4; 100.9
Hỗ trợ : 99.4 ; 98.8

2. Bản tin hàng hóa – Đậu tương

Đậu tương biểu đồ Cash trong phiên ngày 18/05 tiếp tục hình thành 1 cây nến tăng. Giá mở phiên 831.3 sau đó tăng đóng cửa tại 835.4. đây là cây nến tăng nằm sau cây nến doji xác nhận cho nhịp tăng lại của đậu tương.
Dự báo:

 • D1 Xu hướng giá giảm yếu đi và có thể chuyển sang xu hướng tăng.
 • H4 xu hướng giá tăng đang hình thành
 • H1 xu hướng giá tăng vào trạng thái quá mua nên kết hợp những nhịp giảm nhẹ rồi tăng tiếp.

Kháng cự : 850; 864
Hỗ trợ : 825; 805

3. Bản tin hàng hóa – Khô đậu tương

Khô đậu tương biểu đồ cash trong phiên giao dịch ngày 18/05 hình thành 1 cây nến giảm tiếp. Giá mở phiên tại 283.3 sau đó giảm đóng cửa tại 280.4. Giá đã giảm về ngay sát vùng đáy cũ tuy nhiên chưa thấy có lực mua lên. Cần quan sát thêm hành động giá ở vùng đáy.
Dự báo:

 • D1 xu hướng giảm, giá hiện tại đang ở trạng thái quá bán.
 • H4 xu hướng giảm, giá hiện tại đang ở trạng thái quá bán.
 • H1 xu hướng giảm vào trạng thái quá bán nên có những nhịp tăng trở lại ở vùng hỗ trợ

Kháng cự: 283, 290
Hỗ trợ : 279.8

4. Bản tin hàng hóa – Dầu đậu tương

Dầu đậu tương biểu đồ Cash trong phiên 18/05 tiếp tục hình thành 1 cây nến tăng mạnh. Giá mở phiên tại giá 26.34 sau đó tăng đóng cửa tại 26.99. Giá tăng khá mạnh theo giá dầu thô và giá dầu cọ khi có thông tin dự trữ dầu thô vào cuối năm giảm và thông tin Indonesia bơm thêm 187 triệu USD để duy trì chương trình nhiên liệu sinh học B30.
Dự báo:

 • D1 xu hướng tăng trở lại
 • H4 xu hướng tăng trở lại.
 • H1 xu hướng giá tăng kết hợp những nhịp giảm điều chỉnh rồi tăng tiếp.

Kháng cự : 27.6 , 29.8
Hỗ trợ : 26.4 ; 25.35

5. Bản tin Hàng hóa – Ngô

Giá ngô biểu đồ cash trong phiên giao dịch 18/05 hình thành 1 cây nến búa tăng. Giá mở cửa 314.5 sau đó giảm về 312.4 rồi tăng đóng cửa tại 315.3. Vùng giá hiện tại đã phá vỡ trend giảm dài hạn và đang đi sideway tích lũy để có đà tăng tiếp.
Dự báo:

 • D1 xu hướng giảm vào trạng thái quá bán trong đó có những nhịp tăng hồi.
 • H4 xu hướng tăng trở lại
 • H1 xu hướng tăng vào trạng thái quá mua nên có những nhịp giảm điều chỉnh rồi tăng tiếp.

Kháng cự : 317.7; 323
Hỗ trợ : 308.5; 301

6. Bản tin hàng hóa – Lúa mỳ

Giá lúa mỳ biểu đồ Cash trong phiên giao dịch 18/05 hình thành 1 cây nến giảm tiếp. Giá mở cửa tại 501 sau đó giảm đóng cửa tại 497. Thông tin Trung Quốc đã áp mức thuế thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp hơn 80% lên mặt hàng lúa mạch của Úc góp phần làm giá giảm. Giá hiện tại đang giảm ở sát vùng đáy cũ tuy nhiên vẫn chưa thấy có lực mua hỗ trợ. Cần quan sát thêm hành động giá ở vùng đáy.
Dự báo:

 • D1 xu hướng giảm trong đó có những ngày tăng hồi rồi giảm tiếp.
 • H4 xu hướng giảm vào trạng thái quá bán nên có nhịp hồi nhẹ rồi giảm tiếp.
 • H1 xu hướng giảm trong đó có những nhịp hồi rồi giảm tiếp.

Kháng cự : 507, 516
Hỗ trợ : 491, 475

7. Bản tin hàng hóa – Đường

Giá Đường biểu đồ Cash trong phiên 18/05 hình thành 1 cây nến tăng mạnh. Giá mở cửa gapup tại 10.54 rồi tăng đóng cửa tại 10.72. Giá đã tăng phá vỡ trendline giảm trung hạn nên giá còn tăng tiếp
Dự báo:

 • D1 xu hướng tăng trở lại.
 • H4 xu hướng giá tăng trong đó có những nhịp điều chỉnh nhẹ
 • H1 xu hướng tăng vào trạng thái quá mua kết hợp những nhịp giảm điều chỉnh rồi tăng tiếp.

Kháng cự : 10.97 ; 11.7
Hỗ trợ : 10.25 ; 10.02

8. Bản tin Hàng hóa – Cafe Arabica

Giá Cafe Arabica biểu đồ Cash trong phiên 18/05 hình thành 1 cây nến búa tăng. Giá mở cửa tại 105.3 sau đó giảm về 103.7 rồi đóng cửa tại 105.9. Giá hiện tại đang bị kẹp giữa trend tăng và trend giảm nên cần quan sát thêm.
Dự báo:

 • D1 xu hướng giảm yếu dần trong đó có những ngày tăng hồi.
 • H4 xu hướng chưa rõ ràng.
 • H1 xu hướng giảm yếu đi xu hướng tăng đang dẫn hình thành.

Kháng cự: 111.5 , 120
Hỗ trợ : 104 , 102

One thought on “NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG HÀNG HÓA NGÀY 19/05/2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo