0339.337.337

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG HÀNG HÓA NGÀY 22/05/2020

Phân tích biểu đồ kỹ thuật ngày 22/05

1. Chỉ số US$Index – Chỉ số sức mạnh đồng Đô la mỹ

Ngày 21/05 vừa qua chỉ số US$Index hình thành 1 cây nến tăng. Giá mở cửa tại 99.17 xong giảm đóng cửa tại 99.42. Giá đang tăng hồi sau những ngày giảm mạnh trc đó.
Dự báo:

 • D1 xu hướng giảm.
 • H4 xu hướng giảm kết hợp những nhịp hồi rồi giảm tiếp.
 • H1 xu hướng tăng lên vùng kháng cự rồi có thể đảo chiều giảm.

Kháng cự: 99.44; 99.75
Hỗ trợ : 99 ; 98.8

2. Bản tin hàng hóa – Đậu tương

Đậu tương biểu đồ Cash trong phiên ngày 21/05 hình thành 1 cây nến giảm mạnh. Giá mở phiên 838.3 sau đó tăng đóng cửa tại 827. Giá tăng đến trendline giảm dài hạn thì ngay lập tức có lực bán xuống rất mạnh cho thấy xu hướng giảm dài hạn vẫn chiếm ưu thế.
Dự báo:

 • D1 Xu hướng giá giảm.
 • H4 xu hướng giá giảm trở lại.
 • H1 xu hướng giá giảm trở lại.

Kháng cự : 850; 864
Hỗ trợ : 825; 805

3. Bản tin hàng hóa – Khô đậu tương

Khô đậu tương biểu đồ cash trong phiên giao dịch ngày 21/05 hình thành 1 cây nến giảm mạnh. Giá mở phiên tại 281.1 sau đó giảm đóng cửa tại 278.5. Giá vẫn tiếp tục giảm mạnh phá vỡ đáy gần nhất cho thấy áp lực bán vẫn áp đảo thị trường
Dự báo:

 • D1 xu hướng giảm, giá hiện tại đang ở trạng thái quá bán.
 • H4 xu hướng giảm, giá hiện tại đang ở trạng thái quá bán.
 • H1 xu hướng giảm, giá có những nhịp hồi nhỏ rồi giảm tiếp.

Kháng cự: 283, 290
Hỗ trợ : 256

4. Bản tin hàng hóa – Dầu đậu tương

Dầu đậu tương biểu đồ Cash trong phiên 21/05 hình thành 1 cây nến giảm búa ngược. Giá mở phiên tại giá 26.99 sau đó tăng lên 27.22 rồi giảm đóng cửa tại 26.79 giá có thời điểm tăng tốt nhưng không vượt qua vùng đỉnh 2 ngày trc đó nên đảo chiều giảm trở lại
Dự báo:

 • D1 xu hướng tăng trong đó có những ngày giảm điều chỉnh.
 • H4 xu hướng tăng trong đó có những nhịp điều chỉnh giảm nhẹ trên h1.
 • H1 xu hướng giá giảm điều chỉnh về hỗ trợ.

Kháng cự : 27.22; 27.6
Hỗ trợ : 26.6 ; 26.4

5. Bản tin Hàng hóa – Ngô

Giá ngô biểu đồ cash trong phiên giao dịch 21/05 hình thành 1 cây nến giảm. Giá mở cửa 313.8 sau đó giảm về đóng cửa tại 312.7. Giá có dấu hiệu giảm để phá vỡ trend tăng ngắn hạn để giảm tiếp.
Dự báo:

 • D1 xu hướng giảm vào trạng thái quá bán trong đó có những nhịp tăng hồi.
 • H4 xu hướng giảm trở lại
 • H1 xu hướng giảm, giá có những nhịp tăng hồi rồi giảm tiếp.

Kháng cự : 316; 323
Hỗ trợ : 308.5; 301

6. Bản tin hàng hóa – Lúa mỳ

Giá lúa mỳ biểu đồ Cash trong phiên giao dịch 21/05 hình thành 1 cây nến doji. Giá mở cửa tại 514.2 sau đó tăng mạnh lên 523.2 rồi giảm đóng cửa tại 515. Cây nến cho thấy lực mua tốt đầu phiên, giá tăng lên vùng kháng cự rồi giảm mạnh vào cuối phiên.
Dự báo:

 • D1 xu hướng giảm trong đó có những ngày tăng hồi.
 • H4 xu hướng tăng trong đó có những phịp giảm điều chỉnh rồi tăng tiếp
 • H1 xu hướng tăng kết hợp các nhịp điều chỉnh về các vùng hỗ trợ.

Kháng cự : 526 ; 540
Hỗ trợ : 510; 507

7. Bản tin hàng hóa – Đường

Giá Đường biểu đồ Cash trong phiên 21/05 hình thành 1 cây nến giảm rất mạnh. Giá mở cửa gapup tại 11.19 rồi giảm đóng cửa tại 10.91. Giá đã tăng phá vỡ trendline giảm trung hạn và đang hình thành nhịp song tăng hồi nên giá còn tăng tiếp trong thời gian tới.
Dự báo:

 • D1 xu hướng tăng trở lại trong đó có những ngày giảm điều chỉnh.
 • H4 xu hướng giá tăng giá đang có những nhịp điều chỉnh.
 • H1 xu hướng tăng vào trạng thái quá mua nên đang đảo chiều giảm điều chỉnh.

Kháng cự : 11.7 , 12.2
Hỗ trợ : 10.28 ; 10.02

8. Bản tin Hàng hóa – Cafe Arabica

Giá Cafe Arabica biểu đồ Cash trong phiên 21/05 hình thành 1 cây nến giảm. Giá mở cửa tại 104.5 sau đó giảm về đóng cửa tại 103.6. Giá hiện tại đang có dấu hiệu phá vỡ trend tăng để giảm tiếp
Dự báo:

 • D1 xu hướng giảm.
 • H4 xu hướng giảm.
 • H1 xu hướng giảm kết hợp những nhịp tăng hồi nhẹ rồi giảm tiếp.

Kháng cự: 107.5; 111.5
Hỗ trợ : 102 ; 99

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo