0339.337.337

Nhận định xu hướng ngày 15.9.2020

Nhận định xu hướng phái sinh hàng hóa – Phân tích biểu đồ kỹ thuật 15.9.2020

1.Phân tích kỹ thuật Ngô tháng 12

 • Đầu phiên sáng ngày hôm qua Ngô chạm lên vùng 371 và đảo chiều giảm mạnh, với chiến lược chính trong tuần là chiến lược BUY.
 • Canh BUY khi giá về 364 và có tín hiệu đảo chiều tăng, dừng lỗ dưới đáy gần nhất.
 • Canh BUY khi giá phá vỡ 371, dừng lỗ dưới đáy gần nhất.
 • Vùng hỗ trợ: 363 – 364
 • Vùng kháng cự: 370 – 371

2. Phân tích kỹ thuật Lúa Mỳ tháng 12

 • Lúa Mỳ đang có dấu hiệu sideway quanh vùng giá 542 – 552, với chiến lược chính là chiến lược canh SELL. NĐT canh SELL khi giá đóng dưới 541, dừng lỗ trên đỉnh gần nhất.
 • Vùng hỗ trợ: 541 – 543
 • Vùng kháng cự: 552 – 554

3. Phân tích kỹ thuật Đậu Tương tháng 11

 • Đầu phiên sáng ngày hôm qua Đậu Tương đã có lực mua mạnh chạm lên vùng 1008 và đảo chiều giảm mạnh, với vùng giá hiện tại đang là vùng kháng cự của tháng 12/2017. Chiến lược chính là chiến lược canh BUY, NĐT canh BUY khi giá phá vỡ 1008, dừng lỗ dưới đáy gần nhất.
 • Vùng hỗ trợ: 978 – 980
 • Vùng kháng cự: 1006 – 1008

4. Phân tích kỹ thuật Khô Đậu tháng 10

 • Đầu phiên sáng ngày hôm qua Khô Đậu mở cửa GAP tăng mạnh lên vùng 323 và đảo chiều giảm mạnh, với vùng giá hiện tại chưa rõ xu hướng của Khô Đậu NĐT chưa nên vào lệnh ở vùng giá hiện tại. Với chiến lược chính là chiến lược canh BUY đợi các tín hiệu tốt hơn để có điểm lợi thế tốt.
 • Vùng hỗ trợ: 310 – 312
 • Vùng kháng cự: 325 – 327

5. Phân tích kỹ thuật Dầu Đậu tháng 10

 • Đầu phiên sáng ngày hôm qua Dầu Đậu đã phá vỡ 33.7 xác nhận xu hướng tăng tiếp diễn, nhưng với vùng giá hiện tại Dầu Đậu đang có các râu nến trên và dưới dài cho thấy xu hướng hiện tại chưa rõ, NĐT chờ các tín hiệu tốt hơn để có điểm vào lợi thế nhất.
 • Vùng hỗ trợ: 33.7 – 33.9
 • Vùng kháng cự: 35.5 – 35.7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo