0339.337.337

Nhận định xu hướng ngày 4.9.2020 – Lúa Mỳ xu hướng giảm

Tin tức tổng hợp

Nhận định xu hướng phái sinh hàng hóa – Phân tích biểu đồ kỹ thuật 3.9.2020

1.Phân tích kỹ thuật Ngô tháng 12

Tin tức

Chiến lược

 • Ngày hôm qua sau khi chạm lên vùng 358 Ngô tiếp tục đảo chiều giảm với vùng giá hiện tại là vùng 353, Ngô vẫn chưa rõ xu hướng NĐT tiếp tục quan sát và chưa vào lệnh.
 • Vùng hỗ trợ: 345 – 347
 • Vùng kháng cự: 358 – 360

2. Phân tích kỹ thuật Đậu Tương tháng 11

Tin tức

Chiến lược

 • Ngày hôm qua Đậu Tương đã có chạm về vùng 960 và đảo chiều tăng, hiện tại giá đang ở trên vùng giá 967 NĐT đã có lợi nhuận tốt nếu vào lệnh BUY theo chiến lược ngày hôm qua, hiện tại NĐT chưa nên vào lệnh BUY tiếp vì dừng lỗ sẽ không đẹp.
 • Vùng hỗ trợ: 920 – 922
 • Vùng kháng cự: 978 – 980

3. Phân tích kỹ thuật Lúa Mỳ tháng 12

Tin tức

Chiến lược

 • Lúa Mỳ đã phá vỡ vùng hỗ trợ 556 xác nhận xu hướng giảm, NĐT canh SELL khi giá đóng dưới 551.5, dừng lỗ trên đỉnh gần nhất.
 • Vùng hỗ trợ: 538 – 540
 • Vùng kháng cự: 558 – 560

4. Phân tích kỹ thuật Khô Đậu tháng 10

Tin tức

Chiến lược

 • Khô Đậu hiện tại vẫn đang trong vùng giá sideway chưa rõ xu hướng, khuyến nghị NĐT chưa nên giao dịch vùng giá hiện tại
 • Vùng hỗ trợ: 303 – 304
 • Vùng kháng cự: 309 – 310

5. Phân tích kỹ thuật Dầu Đậu tháng 10

Tin tức

Chiến lược

 • Dầu Đậu vẫn đang trong xu hướng sideway chưa rõ xu hướng, NĐT tiếp tục quan sát và chưa nên giao dịch ở vùng giá hiện tại.
 • Vùng hỗ trợ: 32.6 – 32.8
 • Vùng kháng cự: 33.8 – 34

2 thoughts on “Nhận định xu hướng ngày 4.9.2020 – Lúa Mỳ xu hướng giảm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo