0339.337.337

Nhận định xu hướng thị trường Nguyên liệu công nghiệp ngày 18.9.2020

Bản tin Nhận định xu hướng thị trường Nguyên liệu công nghiệp ngày 18.9.2020, các sản phẩm: Đường, Cà phê Arabica, Ca cao.

Nhận định thị trường Đường ( Mã SBV20)

Biểu đồ H1 thể hiện cung cầu thị trường Đường

Nhận định thị trường cà phê ( Mã

Biểu đồ H1 thể hiện cung cầu thị trường Cà phê

One thought on “Nhận định xu hướng thị trường Nguyên liệu công nghiệp ngày 18.9.2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo