0339.337.337

NHẬN ĐỊNH XU HUƯƯỚNG HÀNG HÓA NGÀY 21/05/2020

Phân tích biểu đồ kỹ thuật ngày 21/05

1. Chỉ số US$Index – Chỉ số sức mạnh đồng Đô la mỹ

Ngày 20/05 vừa qua chỉ số US$Index tiếp tục hình thành 1 cây nến giảm mạnh. Giá mở cửa tại 99.58 xong giảm đóng cửa tại 99.16. Giá tiếp tục chịu áp lực bán mạnh trong cả phiên.
Dự báo:

 • D1 xu hướng giảm.
 • H4 xu hướng giảm kết hợp những nhịp hồi rồi giảm tiếp.
 • H1 xu hướng giảm trong đó có những nhịp hồi rồi giảm tiếp.

Kháng cự: 99.44; 99.75
Hỗ trợ : 99 ; 98.8

2. Bản tin hàng hóa – Đậu tương

Đậu tương biểu đồ Cash trong phiên ngày 20/05 hình thành 1 cây nến tăng lại. Giá mở phiên 833.7 sau đó tăng đóng cửa tại 838.9. Vùng giá hiện tại đang tăng tiệm cận đến trendline giảm dài hạn. Giá có xu hướng tăng tiếp nếu phá vỡ trend giảm trên D1
Dự báo:

 • D1 Xu hướng giá giảm yếu đi và có thể chuyển sang xu hướng tăng.
 • H4 xu hướng giá tăng đang hình thành.
 • H1 xu hướng giá tăng kết hợp những nhịp điều chỉnh giảm nhẹ rồi tăng tiếp.

Kháng cự : 850; 864
Hỗ trợ : 825; 805

3. Bản tin hàng hóa – Khô đậu tương

Khô đậu tương biểu đồ cash trong phiên giao dịch ngày 20/05 hình thành 1 cây nến tăng than nhỏ. Giá mở phiên tại 280.7 sau đó tăng đóng cửa tại 281.2. Giá đã giảm về ngay sát vùng đáy cũ và bắt đầu có những lực mua xuất hiện tuy nhiên đến cuối phiên áp lực bán lớn đã làm giá giảm trở lại.
Dự báo:

 • D1 xu hướng giảm, giá hiện tại đang ở trạng thái quá bán.
 • H4 xu hướng giảm, giá hiện tại đang ở trạng thái quá bán nên có nhưng nhịp tăng hồi.
 • H1 xu hướng tăng đang hình thành từ vùng đáy cũ những lực khá yếu và cần giữ được mức giá 280 để có thể tăng tiếp. Nếu giá giảm lại dưới 280 xu hướng giảm lại tiếp diễn.

Kháng cự: 283, 290
Hỗ trợ : 280

4. Bản tin hàng hóa – Dầu đậu tương

Dầu đậu tương biểu đồ Cash trong phiên 20/05 hình thành 1 cây nến tăng mạnh. Giá mở phiên tại giá 26.74 sau đó tăng đóng cửa tại 27. Giá sau 1 ngày điều chỉnh thì tiếp tục tăng trở lại cho thấy đà tăng khá tốt.
Dự báo:

 • D1 xu hướng tăng trở lại
 • H4 xu hướng tăng trong đó có những nhịp điều chỉnh giảm nhẹ trên h1.
 • H1 xu hướng giá tăng kết hợp những nhịp giảm điều chỉnh rồi tăng tiếp.

Kháng cự : 27.6 , 29.8
Hỗ trợ : 26.4 ; 25.35

5. Bản tin Hàng hóa – Ngô

Giá ngô biểu đồ cash trong phiên giao dịch 20/05 hình thành 1 cây nến giảm. Giá mở cửa 316 sau đó giảm về đóng cửa tại 314.1. Giá hiện tại đang được trend tăng ngắn hạn hỗ trợ tuy nhiên cặp nến 2 ngày vừa qua đang cho thấy áp lực bán khá mạnh. Nếu giá giảm tiếp phá vỡ trend tăng thì xu hướng giảm trở lại
Dự báo:

 • D1 xu hướng giảm vào trạng thái quá bán trong đó có những nhịp tăng hồi.
 • H4 xu hướng tăng lực yếu nếu giá giảm phá vỡ trend tăng h4 thì giá giảm trở lại.
 • H1 xu hướng giảm, nếu tăng lại vượt qua 316 thì xu hướng tăng tiếp.

Kháng cự : 316; 323
Hỗ trợ : 312; 308.5; 301

6. Bản tin hàng hóa – Lúa mỳ

Giá lúa mỳ biểu đồ Cash trong phiên giao dịch 20/05 hình thành 1 cây nến tăng mạnh. Giá mở cửa tại 499.1 sau đó tăng mạnh đóng cửa tại 514.5. Cây nến cho thấy lực mua áp đảo trong cả phiên từ vùng đáy cũ nên xu hướng còn tăng tiếp hướng đến vùng 522.
Dự báo:

 • D1 xu hướng giảm trong đó có những ngày tăng hồi.
 • H4 xu hướng tăng trở lại
 • H1 xu hướng tăng kết hợp các nhịp điều chỉnh giảm nhẹ.

Kháng cự : 526 ; 540
Hỗ trợ : 507 ; 493

7. Bản tin hàng hóa – Đường

Giá Đường biểu đồ Cash trong phiên 20/05 hình thành 1 cây nến tăng rất mạnh. Giá mở cửa gapup tại 10.84 rồi tăng đóng cửa tại 11.2. Giá đã tăng phá vỡ trendline giảm trung hạn và đang hình thành nhịp song tăng hồi nên giá còn tăng tiếp trong thời gian tới.
Dự báo:

 • D1 xu hướng tăng trở lại.
 • H4 xu hướng giá tăng trong đó có những nhịp điều chỉnh nhẹ rồi tăng tiếp
 • H1 xu hướng tăng vào trạng thái quá mua kết hợp những nhịp giảm điều chỉnh.

Kháng cự : 11.7 , 12.2
Hỗ trợ : 10.97 ; 10.02

8. Bản tin Hàng hóa – Cafe Arabica

Giá Cafe Arabica biểu đồ Cash trong phiên 20/05 hình thành 1 cây nến giảm. Giá mở cửa tại 105.3 sau đó giảm về đóng cửa tại 104.7. Giá hiện tại đang bị kẹp giữa trend tăng và trend giảm nên cần quan sát thêm.
Dự báo:

 • D1 xu hướng giảm yếu dần trong đó có những ngày tăng hồi.
 • H4 xu hướng giảm.
 • H1 xu hướng giảm.

Kháng cự: 107.5; 111.5
Hỗ trợ : 103.5, 102

2 thoughts on “NHẬN ĐỊNH XU HUƯƯỚNG HÀNG HÓA NGÀY 21/05/2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo