Thị trường nông sản hôm thứ tư của Tập đoàn CME hầu hết tăng cao hơn.

Đóng cửa, giá ngô kỳ hạn tháng 3 cao hơn 2 ¢ ở mức 4,27¾ USD. Giá ngô kỳ hạn tháng 5 đóng cửa cao hơn 2 ¢ ở mức $ 4,29¼.

Giá đậu tương kỳ hạn tháng 1 giảm ½ ¢ ở mức 11,83½ USD. Giá đậu tương kỳ hạn tháng 3 đóng cửa thấp hơn ¾ ¢ ở mức $ 11,88.

Giá lúa mì kỳ hạn tháng 3 thấp hơn 1¼ at ở mức $ 5,98¾. 

Giá bột đậu nành giao tháng 1 đóng cửa cao hơn $ 6,30 / tấn ở mức $ 394,50.

Giá dầu đậu nành kỳ hạn tháng 1 giảm 0,14 at ở mức 39,05 ¢ / pound.

Ở thị trường bên ngoài, thị trường dầu thô NYMEX cao hơn 0,23 USD / thùng (+ 0,48%) ở mức 47,85 USD

Thị trường nông sản hôm thứ ba của Tập đoàn CME kết thúc cao hơn.

Đóng cửa, giá ngô kỳ hạn tháng 3 tăng ¾ ¢ ở mức 4,24¾ USD. Giá ngô kỳ hạn tháng 5 cao hơn ½ ¢ ở mức $ 4,27¼. 
 
Giá đậu tương kỳ hạn tháng 1 đóng cửa cao hơn 14¾ ¢ ở mức $ 11,84½. Giá đậu tương kỳ hạn tháng 3 đóng cửa cao hơn 14¼ ¢ ở mức $ 11,88¾.

Giá lúa mì kỳ hạn tháng 3 cao hơn 3 ½ ¢ ở mức $ 5,99¾. 

Giá bột đậu nành giao tháng 1 đóng cửa cao hơn $ 7,50 / tấn ở mức $ 388,20.

Giá dầu đậu nành kỳ hạn tháng 1 tăng 0,46 ¢ ở mức 39,19 ¢ / pound.

Ở thị trường bên ngoài, thị trường dầu thô NYMEX cao hơn 0,56 USD / thù ng (+ 1,19%) ở mức 47,55 USD.

Thị trường nông sản hôm thứ 2 của Tập đoàn CME đóng cửa hầu hết ở mức cao hơn.

Đóng cửa, giá ngô kỳ hạn tháng 3 cao hơn ½ ¢ ở mức 4,24 USD. Giá ngô kỳ hạn tháng 5 kết thúc cao hơn ¾ ¢ ở mức $ 4,27¼. 
 
Giá đậu tương kỳ hạn tháng 1 cao hơn 9 ¢ ở mức $ 11,69½. Giá đậu tương kỳ hạn tháng 3 đóng cửa cao hơn 8 ¢ ở mức $ 11,74¼.

Giá lúa mì kỳ hạn tháng 3 thấp hơn 18 ¢ ở mức $ 5,96¾. 

Giá bột đậu nành giao tháng 1 đóng cửa cao hơn 0,40 USD / tấn ngắn ở mức 380,70 USD.

Dầu đậu nành kỳ hạn tháng 1 đóng cửa cao hơn 0,49 ¢ ở mức 38,73 ¢ / pound.

Ở thị trường bên ngoài, thị trường dầu thô NYMEX cao hơn 0,34 USD / thùng (+ 0,73%) ở mức 46,91 USD.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0339.337.337