Thị trường nông sản hôm thứ tư của Tập đoàn CME hầu hết tăng cao hơn.

Đóng cửa, giá ngô kỳ hạn tháng 3 cao hơn 2 ¢ ở mức 4,27¾ USD. Giá ngô kỳ hạn tháng 5 đóng cửa cao hơn 2 ¢ ở mức $ 4,29¼.

Giá đậu tương kỳ hạn tháng 1 giảm ½ ¢ ở mức 11,83½ USD. Giá đậu tương kỳ hạn tháng 3 đóng cửa thấp hơn ¾ ¢ ở mức $ 11,88.

Giá lúa mì kỳ hạn tháng 3 thấp hơn 1¼ at ở mức $ 5,98¾. 

Giá bột đậu nành giao tháng 1 đóng cửa cao hơn $ 6,30 / tấn ở mức $ 394,50.

Giá dầu đậu nành kỳ hạn tháng 1 giảm 0,14 at ở mức 39,05 ¢ / pound.

Ở thị trường bên ngoài, thị trường dầu thô NYMEX cao hơn 0,23 USD / thùng (+ 0,48%) ở mức 47,85 USD

Thị trường nông sản hôm thứ ba của Tập đoàn CME kết thúc cao hơn.

Đóng cửa, giá ngô kỳ hạn tháng 3 tăng ¾ ¢ ở mức 4,24¾ USD. Giá ngô kỳ hạn tháng 5 cao hơn ½ ¢ ở mức $ 4,27¼. 
 
Giá đậu tương kỳ hạn tháng 1 đóng cửa cao hơn 14¾ ¢ ở mức $ 11,84½. Giá đậu tương kỳ hạn tháng 3 đóng cửa cao hơn 14¼ ¢ ở mức $ 11,88¾.

Giá lúa mì kỳ hạn tháng 3 cao hơn 3 ½ ¢ ở mức $ 5,99¾. 

Giá bột đậu nành giao tháng 1 đóng cửa cao hơn $ 7,50 / tấn ở mức $ 388,20.

Giá dầu đậu nành kỳ hạn tháng 1 tăng 0,46 ¢ ở mức 39,19 ¢ / pound.

Ở thị trường bên ngoài, thị trường dầu thô NYMEX cao hơn 0,56 USD / thù ng (+ 1,19%) ở mức 47,55 USD.

Thị trường nông sản hôm thứ 2 của Tập đoàn CME đóng cửa hầu hết ở mức cao hơn.

Đóng cửa, giá ngô kỳ hạn tháng 3 cao hơn ½ ¢ ở mức 4,24 USD. Giá ngô kỳ hạn tháng 5 kết thúc cao hơn ¾ ¢ ở mức $ 4,27¼. 
 
Giá đậu tương kỳ hạn tháng 1 cao hơn 9 ¢ ở mức $ 11,69½. Giá đậu tương kỳ hạn tháng 3 đóng cửa cao hơn 8 ¢ ở mức $ 11,74¼.

Giá lúa mì kỳ hạn tháng 3 thấp hơn 18 ¢ ở mức $ 5,96¾. 

Giá bột đậu nành giao tháng 1 đóng cửa cao hơn 0,40 USD / tấn ngắn ở mức 380,70 USD.

Dầu đậu nành kỳ hạn tháng 1 đóng cửa cao hơn 0,49 ¢ ở mức 38,73 ¢ / pound.

Ở thị trường bên ngoài, thị trường dầu thô NYMEX cao hơn 0,34 USD / thùng (+ 0,73%) ở mức 46,91 USD.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Sign up to our newsletter!

Contact Me on Zalo
0339.337.337
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.