0339.337.337

Thông Báo Lịch Nghỉ Giao Dịch

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Gia Cát Lợi gửi đến Quý Khách hàng thông báo số 89/TB/MXV của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) về việc nghỉ giao dịch một số sản phẩm ngày 02/04 và ngày 05/04/2021.

Đề nghị Quý Khách hàng lưu ý về lịch này.

2 thoughts on “Thông Báo Lịch Nghỉ Giao Dịch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo