Kính gửi : Quý Khách Hàng

Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam gửi đến Quý Khách hàng Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa áp dụng từ phiên giao dịch ngày 27/01/2021.

Lưu ý : Ký quỹ Ngô, Ngô mini, Đậu tương, Đậu tương mini, Khô đậu tương thay đổi.Trân trọng.

STTTên hàng hóaNhóm hàng hóaSở giao dịch nước ngoài liên thôngMức ký quỹ ban đầu
1NgôNông sảnCBOT1,540 USD
2Ngô miniNông sảnCBOT308 USD
3Đậu tươngNông sảnCBOT3,300 USD
4Đậu tương miniNông sảnCBOT660 USD
5Khô đậu tươngNông sảnCBOT2,310 USD