0339.337.337

Thông Báo: Thời Hạn Tất Toán Hợp Đồng Tháng 1 – Đợt 4

Kính gửi: Quý Khách Hàng

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) xin thông báo tới Thành viên thời hạn tất toán một số hợp đồng sắp tới ngày thông báo đầu tiên cho giao hàng vật chất (First Notice Day) như sau:

STTMã Hợp ĐồngTên Hợp ĐồngNgày Thông Báo Đầu TiênThời Hạn Phải Tất Toán
1TRUF21Cao Su RSS3 01/202115/01/2021Trước 16:00 ngày 14/01/2021

Đề Nghị Khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản Lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hẹ thống theo Quyết định Số 317/QĐ/TGĐ-MXV đã ban hành ngày 10/08/2020

Trân Trọng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo